SVENSKT I TAMMERFORS


Webbsidan Svenskt i Tammerfors vill dels vara en informationskälla för nyinflyttade svensk- och tvåspråkiga familjer, dels ge allmän information om den mångfasetterade svenskspråkiga verksamhet som förekommer i Tammerfors.

Sidan skall inte ses som en fullständig informationskälla utan läsaren kan t.ex. utgående från de www. adresser, e-postadresser och telefonnummer som olika institutioner och föreningar uppger, ta kontakt och erhålla mera specifik information.


Sidan vill visa att t.ex. en inflyttad svenskspråkig familj kan få mångsidig service på svenska i Tammerfors. Bland de livskraftiga institutionerna må nämnas Svenska församlingen och det svenskspråkiga skolväsendet, Svenska Klubben och den svenskspråkiga tidningen Tammerfors Aktuellt.


Svenska Barndaghemmet och Svenska samskolan (åk 1 - åk 12) sköter om att barn i en svensk- eller tvåspråkig familj får undervisning på svenska från födseln ända till studentexamen. Hösten 2000 startades ett försök med språkdusch som föll väl ut, och verksamheten är idag en väsentlig del av Svenska Barndaghemmets verksamhet. Barnen och ungdomen kan döpas och gå i skriftskola samt konfirmeras på svenska i församlingen.


Barnens föräldrar kan med fördel läsa Tammerfors Aktuellt samt ansluta sig till någon av de svenska klubbarna / föreningarna för stimulerande umgänge.
Svenskt barndaghem, svenska skolor, svensk församling, svensk tidning, svensk hobbyverksamhet och svenskt föreningsliv borgar för att man kan leva och verka på svenska i Tammerfors.


Sidan Svenskt i Tammerfors upprätthålls av Kulturstiftelsen i Tammerfors r.s. och dess innehåll utkom första gången hösten 1997 i tryckt form och kompletterades år 2001. Denna upplaga är kompletterad och uppdaterad våren 2013.


                                                                     Tammerfors i maj 2013