Hem och Skola i Tammerfors

 

Föreningens målsättning är att främja samarbetet mellan hemmen och skolan. Genom föreningen får du direkt och informell kontakt med skolan. Hem och Skola är också en intresseförening gentemot myndigheter och politiker. Vi bidrar till en bättre skola.

Alla föräldrar är medlemmar, den årliga avgiften är 10 € per familj. Vi ordnar föreläsningar om aktuella ämnen samt ordnar kulturkvällar för alla intresserade. Vår årliga verksamhet för skolelever, lärare och föräldrar kan omfatta allt från kaffekonsert, rosettskrinning och kvällsorientering till en svensk kulturdag.

Hem och Skola i Tammerfors bidrar till lägerskolverksamheten i skolan och skänker pengar till olika nyanskaffningar i skolan. Viktiga frågor som sysselsätter Hem och Skola är de nya läroplanerna, skolmobbning och nedskärningar inom skolan. Vi hoppas på att få med fler aktiva föräldrar, stärka kontakten mellan hemmen och skolan, och samordna insatser kring frågor som berör hela skolan. Hem och Skola i Tammerfors anser att det behövs en samlande organisation där vi föräldrar aktivt kan verka för vår skola.


En Hem och Skolaförening är en trivselskapande faktor, men framför allt en intresseorganisation.
Hem och Skola i Tammerfors hör till riksorganisationen Förbundet Hem och Skola i Finland. Förbundet ordnar kurser och seminarier för föräldrar och lärare. Förbundet ger ut tidningen Vi och vår skola med fyra nummer per år.

Alla föräldrar är hjärtligt välkomna med i verksamheten!

Kontaktuppgifter:

e-post: tammerforshemochskola (at) outlook.com
Ordförande: Markus Silfverberg