Kulturstiftelsen i Tammerfors r.s.

Kulturstiftelsen grundades den 4 februari 1952 och är en paraplyorganisation för finlandssvenska föreningar och intresseorganisationer i Tammerfors. Dess ändamål är att främja svenskspråkiga kultursträvanden i staden. Detta ändamål förverkligas bl.a. genom att upprätthålla en samlingslokal, där svenskspråkiga föreningar och organisationer med ideellt syfte kan sammankomma.

År 1974 uppförde Kulturstiftelsen en byggnad vid Satamakatu 19 som idag inrymmer Svenska Hemmet, ungdoms- och missionskontoret Pärlan samt klassrum för samskolans undervisning.


År 2008 uppförde Kulturstiftelsen  en tvåvåningsbyggnad i anslutning till elevhemsbyggnaden om totalt 830 m2.  I byggnaden finns daghemmets kök, en stor sal där daghemsbarnen kan motionera och sporta, två barnavdelningar, en eftermiddagsavdelning och i övre våningen har svenska församlingen utrymmen för sin barn- och ungdomsverksamhet

Kulturstiftelsens organ är delegation och styrelse. Idag bildar följande föreningar Kulturstiftelsens delegation:

Svenska Församlingens i Tammerfors församlingsråd
Svenska Folkpartiet i Tammerfors r.f.
Svenska Kvinnoklubben i Tammerfors r.f.
Sällskapsklubben i Tammerfors r.f.
Garantiföreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f.
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f.

Adress- och kontaktuppgifter:

Kulturstiftelsen i Tammerfors rs.
Satamakatu 19
33200 Tammerfors

Ordförande: Rikard Bjurström tel. 040-520 0963
e-post: rikard.bjurstrom (at) nebsails.fi

Sekreterare: Anna Holmqvist tel. 0400- 626 657
e-post: a.holmqvist (at) elisanet.fi