Nordens Hus - Pohjolan Talo rf.

 

Nordens Hus är en rätt nygrundad organisation (hösten 2011) som fungerar i samma utrymmen som Svenska Klubben på Otavalankatu. Verksamheten i Nordens Hus går ut på att intensifiera de nordiska kontakterna såväl på finskspråkigt som på svenskspråkigt håll, samt erbjuda service för tammerforsarna i form av Luckan-verksamhet. Luckan Tammerfors har öppnats under hösten 2015, och man erbjuder verksamhet på svenska för alla åldrar. 

Svenska Klubbens och Luckans gemensamma utrymmen går att hyra för möten eller privata sammankomster, kontakta Tuija Laurén för att få veta mera.


Välkommen med i verksamheten!

 

Ordförande Rikard Bjurström tel. 040 - 520 0963
e-post: rikard.bjurstrom (at) nebsails.fi

Sekreterare och ansvarig för Luckans verksamhet i Tammerfors:

Tuija Laurén  tel. 044 - 206 4703
e-post: tuija.lauren (at) luckan.fi

http://www.nordenshus.fi