Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors


Vi sammanträder varje torsdag vid Satamakatu 19 i Svenska Hemmet. Vi dricker kaffe tillsammans och hör ofta på föredrag. Vi far på teaterresor till svenska scener och på utfärder, vi ordnar en lunch före julen och en annan inom maj månad.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Kom upp vilken torsdag som helst.

Välkommen!

Förbundets hemsida http://www.spfpension.fi uppdateras med bilder och händelsekalender.

Tammerfors Aktuellt bevakar våra evenemang.? Vi är inte politiskt engagerade.

 

Adress- och kontaktuppgifter:

Ordförande: Barbro Cedercreutz
tel: 040-847 5360

 e-post: barbro.cedercreutz (at) kolumbus.fi

Sekreterare: Anja Sohlberg
tel: 040-732 0334

anja.sohlberg (at) kolumbus.fi