Scoutkåren Tammerfors Spejare rf.


Tammerfors Spejare är den enda svenskspråkiga scoutkåren i Tammerfors-trakten. Kåren har nyligen firat sitt åttioårsjubileum. Kårlokalen finns i Svenska Samskolans källare och där samlas vargungeflockarna och scoutpatrullerna till möten två gånger i månaden. Förutom dessa möten består verksamheten av utfärder, förläggningar och hiker samt sommarläger. Dessutom deltar flockarna och patrullerna i olika tävlingar och evenemang anordnade av Finlands Svenska Scouter eller av det lokala finskspråkiga distriktet Hämeen Partiolaiset. Målsättningen med verksamheten är dels att ha roligt tillsammans, men också att lära sig olika scoutfärdigheter. Årets höjdpunkt är sommarlägret där man får omsätta alla sina kunskaper i praktiken.

Tammerfors Spejare är också en del av Tammerfors Svenska Församlings ungdomsarbete. Som vargunge kan man börja vid 8 års ålder (åk 2). Scouterna är uppdelade enligt ålder i Äventyrs- Spejar- Explorer- eller Roverscouter och programmet är uppbyggt så att scoutfärdigheter anpassas till åldersgrupperna. Ledarana är alla fullvuxna för de yngre scouterna. Enda kriteriet för att bli medlem är att man går på minst andra klassen i skolan. Man kan bli medlem i scouterna i vilken ålder som helst, det krävs ingen tidigare scouterfarenhet.

 

Kontaktuppgifter:

Kårchef: Tom Saxberg, mobiltelefon 040-500 3160
Kårsekreterare:  e-post: tom.saxberg (at) kolumbus.fi
Hemsida: http://tammerforsspejare.scout.huset.fi/start