Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Svenska Barndaghemmet är ett daghem för barn med svenska som modersmål. En grupp i daghemmet är avsedd för barn som behöver extra träning i det svenska språket och som vill stärka sina språkliga färdigheter inför skolstarten.

Vid daghemmet finns plats för ca. 120 barn i åldern 1 till 6 år och verksamheten är uppdelad på sex olika avdelningar:

Smultron  1-2 år
Hallon   2-4 år
Blåbär   2-4 år
Rönnbär  2-4 år
Hjortron  5år
Tranbär/ Lingon förskolebarn

Daghemmet upprätthålls av Garantiföreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av sex medlemmar, vilka väljs av årsmötet för tre år i sänder.

Daghemmet fungerar i samma kvarter som samskolan.

Adress- och kontaktuppgifter:

Mariankatu 41
33200 Tammerfors
tel. 03-34547000
kansli (at) barndaghemmet.fi
http://www.barndaghemmet.fi

 

Daghemmets föreståndare: Maria Välimäki 040-588 9884