Svenska Folkpartiet i Tammerfors rf


Svenska folkpartiet arbetar på det lokala och nationella planet för att stärka och stöda det svenska språket och de svenskspråkiga institutionerna i Tammerforsregionen. SFP i Tammerfors är representerat i Tammerfors stadsfullmäktige av Peter Löfberg som i kommunalvalet 2012 blev vald för femte gången i följd. SFP i Tammerfors är också representerat i flera av stadens beslutande organ.


Välkommen med i verksamheten!

Ordförande: Rikard Bjurström tel. 040-5200963
e-post: rikard.bjurstrom (at) nebsails.fi