SVENSKA GÅRDEN

I Svenska Gården har församlingen utrymmen för barn- och ungdomsarbete.

Församlingens regelbundna verksamhet i Svenska Gården:


 

Mammor, pappor och barn:

Samlas varje tisdag kl 10-12. Kom med när det passar dig!
Information ger diakon Eila-Sisko Kanerva tel. 050-5272290 eller barnledare Piu Heinämäki; tel. 040-804 8587. Fråga också om familjegruppen Fammis, familjeläger och utflykter!

 

Tisdagsklubben:

Klubb för lågstadiets elever varje tisdag kl. 13.30-15.30
Kontaktperson ungdomsarbetsledare Kaisa Niinimäki tel. 050-337 2922.

Dessutom har ungdomsarbetsledaren hjälpledarskolning för skriftskolan och annat
konfirmandarbete i Svenska Gården. Ett svenskt barnläger hålls i juni.

 

Adress:

Mariankatu 41
33200 Tammerfors