SVENSKA HEMMET

Svenska Hemmet är svenska församlingens församlingshem i det Svenska kvarteret. I Svenska Hemmet är det också möjligt att ordna andra tillställningar som inte behöver ske i församlingens regi, boka då hemmet på förhand med församlingssekreteraren på kansliet tel. 040-804 8022.
Församlingen bjuder på följande regelbunden verksamhet i Svenska Hemmet:


Onsdagskaffe: 

Samlas alla onsdagar kl 13-14.30 med olika teman. För närmare information, kontakta diakon Eila-Sisko Helisma, tel. 050 527 2290.
 


Skriba för vuxna:

Vi söker svar på livsfrågor och begrundar Guds ords många synvinklar tillsammans med kyrkoherden, och träffas en gång i månaden.  Se datum i månadsprogrammet eller ring kansliet.

Adress:

Svenska Hemmet,
Satamak. 19, 2. våningen
33200 Tammerfors

Verksamhet på samhällighetens kursgård Ilkko i Kangasala:

A-män:

Församlingen ordnar också regelbundet en bastukväll på samhällighetens kursgård Ilkko i Kangasala en gång i månaden. Skjuts från Gamla kyrkan. Se datum i månadsprogrammet eller ring kansliet.

Höstläger i augusti/september:
För närmare information, kontakta diakon Eila-Sisko Helisma, tel. 050 527 2290.