Svenska Klubben i Tammerfors rf.

Svenska Klubben i Tammerfors är en av landets äldsta och mest aktiva klubbar. Dess huvudsakliga uppgift är att fungera som en samlingslokal för de personer i Tammerforsregionen, som önskar umgås på svenska. Klubbafton varje torsdag med början kl. 18.15. Programafton minst en gång per månad.

Klubbens verksamhet är uppdelad i en vårtermin och en hösttermin. Programmet finns på klubbens hemsida: www.svenskaklubben.eu, och på anslagstavlan i klubblokalen. Eventuella förändringar i Klubbprogrammet annonseras i Tammerfors Aktuellt. Klubben rekommenderar därför nya medlemmar att beställa Tammerfors Aktuellt. Klubben har också en epostlista för infobrev. Den som är intresserad av medlemskap, kan kontakta sekreteraren (se nedan).


Klubblokalens adress:

Otavalankatu 9
33100 Tammerfors
tel. 040-720 3232

Ordförande: Lorenz Michael tel. 0400-233 143
Sekreterare: Kjell Åhs tel. 0400 453 766, tel. hem 03-214 7169
Klubbhövding: Tuija Lauren tel. 044-206 4703
 

Anmälningar till middagen via Klubbhövdingen helst per epost thuja.lauren (at) gmail.com eller textmddelande (sms), 

Registrering för infobrev per epost: klubben (at) svenskaklubben.eu

Hemsidor: http://www.svenskaklubben.eu