Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f

Svenska Sällskapsklubben ger ut tidningen Tammerfors Aktuellt. TA utkommer med tjugo nummer per år och årsavgiften är 40 €. Tidningens redaktion är belägen intill Svenska Klubben.

Tidningsprenumerationer tas emot på föreningens postadress, eller per telefon på
tel. 03-223 1373, eller per epost på sohviell (at) gmail.com

 

Ordförande för föreningen
och ansvarig redaktör för tidningen:

Simon Hannus tel. 050-505 3377                 
Redaktionssekreterare: Tuija Laurén tel. 044-206 4703   
Föreningens sekreterare: Ann-Sofi Stigell tel. 03-223 1373

 

Föreningens adress:

Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f
Otavalankatu 9
33100 Tammerfors