Tammerfors Svenska församling

 

Församlingens verksamhet sker på flera olika ställen, bl. a i Svenska Hemmet och i Svenska Gården. Se Svenska Hemmets och Svenska Gårdens respektive sidor för grupper som samlas där, eller församlingens månadsprogram,

http://www.tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/svenska_forsamlingen/manadsprogrammet

Kontaktuppgifter:

Kyrkoherde Kim Rantala tel. 050-464 8460
Förs. Assistent Hanna-Leena Autio tel. 040-804 8022
Kantor Paula Sirén  tel. 050-433 7373
Diakon Eila-Sisko Helisma tel. 050-527 2290

Ungdomsarbetsledare, 
missionssekreterare

Kaisa Niinimäki tel. 050-337 2922
Barnledare, kyrkvaktmästare Piu Heinämäki tel. 040- 804 8587
   

 

Kyrkoherden och församlingsassistenten finns på 4. våningen, diakonen i 2. våningen på adressen Näsilinnankatu 26, PB 206, 33101 Tammerfors. 

www.tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/svenska_forsamlingen

e-post: fornamn.efternamn (at) evl.fi


Beställningar av ämbetsbetyg och släktutredningar samt bokningar av förrättningar och utrymmen (också Svenska Hemmet och Svenska Gården) sköts av församlingarnas servicecentral, tel. 040 804 8202 (Lisa Fridman).