TFiF OCH DIFF i Tammerforsregionen

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfattande, svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter och teknologer med cirka 4300 medlemmar.

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f. (DIFF) är en svenskspråkig intresseförening för ingenjörer och ingenjörsstuderande med cirka 3300 medlemmar. TFiF & DIFF är aktiva föreningar i regionen med ett 100-tal medlemmar. Framförallt arrangerar föreningarna regelbundet festmåltider, föredrag och företagsbesök.


Välkommen med i verksamheten!


Ordförande: Simon Hannus tel. 050-505 3377
e-post: simon.hannus (at) tfif.fi